[Inspiration ]  [article] "ข้อคิดครอบครัวเป็นสุข 4 ประการ" โดย ศาสนาจารย์นิรุทธิ์ จันทร์ก้อน ศิษยาภิบาลคริสตจักรร่วมนิมิต

 
 
 
          ข้อคิดครอบครัวเป็นสุข 4 ประการ
1. การแต่งงานเป็นการรวมสองชีวิตเป็นชีวิตเดียว
 

      1.1 การหย่าเป็นทางเลือกสุดท้ายการแต่งงาน
       คือ การมีชีวิตเป็นหนึ่งเดียวกันรวมกันแล้วขาดไม่ได้ แยกไม่ได้เหมือนร่างกาย ไม่สามารถตัดศีรษะได้ ตัดเมื่อไรตัวก็ตายเมื่อนั้น
สำหรับผู้ที่แต่งงานแล้วหรือกำลังจะแต่งงานต้องตั้งหลักให้ได้ต้องเข้าใจว่าการแต่งงานเป็นเรื่องศักดิ์สิทธิ์
       ขอฝากไว้ 3 คำ ที่สามีภรรยา ไม่ควรพูดแก่กันเลย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาโกรธ 3 คำนั้น คือ (1) เลิกกัน (2) หย่ากัน (3) รู้อย่างนี้ไม่แต่งดีกว่า
ทั้งสามคำนี้ หากอยากให้ครอบครัวเป็นสุข “ห้ามพูด

       1.2 ขอให้นึกถึงคำสัญญาในวันแต่งงาน
       การแต่งงานเป็นเรื่องศักดิ์สิทธิ์และคำสัญญาที่สามีภรรยามีให้ต่อหน้าต่อหน้าพระเจ้าเป็นสิ่งสำคัญที่เราต้องระลึกถึงเสมอ คือ จะรักกันไม่ว่า สุข หรือ ทุกข์ ไม่ว่าจะมั่งมี หรือ ยากจน ไม่ว่าจะสูงขึ้น หรือ ต่ำลง ไม่ว่าจะดี หรือเลว ทุกอย่างไม่มีเงื่อนไข ดังนั้น เราต้องตั้งใจว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตาม ต้องฝ่าฟันมันไปให้ได้

       1.3 การมีครอบครัวไม่ใช่มีเพศสัมพันธ์เป็นหลัก แต่มีชีวิตเป็นหลัก
       ภาษาไทยใช้คำดีว่า “รักใคร่” คือ ต้องมีความรักมาก่อนแล้วใคร่จึงตามมาทีหลังการแต่งงานก็เช่นเดียวกัน ชายหญิงแต่งงานกันไม่ใช่เพื่อมีเพศสัมพันธ์เป็นหลัก แต่เป็นการสร้างชีวิตใหม่เป็นหลัก สร้างครอบครัวใหม่เป็นหลัก

2. ครอบครัวจะเป็นสุขต้องรับการสร้าง ไม่ใช่ปล่อยตามยถากรรม

 

       มธ.16:18 พระเยซูคริสต์ทรง “สร้าง” คริสตจักร และ ปฐก.1:27 พระเจ้าทรง “สร้าง” มนุษย์ตามพระฉาย ดังนั้น คนๆ หนึ่งจะสามารถเติบโตได้อย่างงดงามและเข้มแข็ง คนๆนั้นต้องรับการสร้าง

       2.1 ต้องสร้างตั้งแต่เด็ก เพื่อโตขึ้นเขาจะเป็นพ่อแม่ที่ดี
       เด็กชายต้องถูกสร้าง เพื่อจะเป็นพ่อและสามีที่ดีเด็กหญิงต้องถูกสร้าง เพื่อจะเป็นแม่และภรรยาที่ดี ส่วนผู้ที่ไม่ได้รับการสร้างตั้งแต่เด็กหากมีความตั้งใจจริงก็สามารถเป็นสามีภรรยาและเป็นพ่อแม่ที่ดีได้


        2.2 ต้องเตรียมชีวิตอย่างดีรอบคอบ รอบด้าน
       ปฐก.1:27-28 พระเจ้าสร้างมนุษย์ตามพระฉายและอวยพรให้มีลูกดกทวีขึ้น มนุษย์จะเป็นตามพระฉายและคำอวยพรของพระเจ้าจะสำเร็จ    
       ก .ชีวิตที่สะท้อนพระลักษณะ (พระฉายของพระเจ้า) คือ ชีวิตที่ชอบธรรม มีคุณธรรม มีเมตตา ซื่อสัตย์ ขยัน อดทนและมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สิ่งเหล่านี้จะเป็นทรัพย์ติดตัวเขาไปจนวันตาย
       ข .ชีวิตที่มีอิทธิพล (ครอบครอง)
      แบบอย่างชีวิต สำคัญกว่า การบังคับชีวิตเขาจะตามเรา ยอมเรา เพราะเรามีชีวิตที่ดี
       ค. มีอิทธิพลความคิด (มีอำนาจเหนือ) เราจะมีอิทธิพลความคิดได้ ต้องมีสติปัญญาพ่อแม่ต้องสร้างให้ลูกรู้จักคิดตั้งแต่เด็กการสร้างที่ดี ก็คือ การสร้างบนพื้นฐานของพระคัมภีร์นั่นเอง

3. ลักษณะครอบครัวเป็นสุข ตาม อฟ.5:22-28

 

 
       เราต้องเข้าใจทัศนะของพระคัมภีร์ เกี่ยวกับเรื่องครอบครัว คือ แต่งงานแล้วไม่สามารถเลิกได้และถ้าเราแต่งงานแล้วอยากจะมีครอบครัวที่เป็นสุขก็ต้องเชื่อฟังพระคัมภีร์ ดังนั้น ก่อนแต่งงานจึงควรพิจารณาและตัดสินใจให้ดี โดยเฉพาะผู้หญิง ต้องพิจารณา 3 ประการ ดังนี้
        1) แต่งงานแล้วต้องมีความมั่นคงในชีวิต
        2) แต่งงานแล้วต้องมีความสุข
        3) แต่งงานแล้วต้องเจริญขึ้น ชีวิตต้องดีขึ้น
        สำหรับผู้ชายก็ต้องตัดสินใจให้ดีสำหรับการแต่งงานต้องหาผู้หญิงที่เป็นคู่อุปถัมภ์ ไม่ใช่คู่กัด คู่เวร คู่กรรมและถ้าชายหญิงคู่ใดเข้าใจหลักการของพระคัมภีร์ครอบครัวใหม่ของเขาก็จะเป็นสุขและการที่ผู้หญิงต้องเชื่อฟังสามีนั้น ไม่ได้หมายถึงคุณภาพชีวิตของภรรยาด้อยกว่าสามีภรรยาบางคนหาเงินได้มากกว่า เก่งกว่า ฉลาดกว่าแต่เป็นหลักการของพระคัมภีร์ จริงอยู่ที่พระวจนะตรัสว่าสามีเป็นศีรษะแต่พระวจนะอีกตอนก็กล่าวว่า ภรรยาที่ดีก็เป็นมงกุฎของสามีเช่นกัน

        (มงกุฎอยู่บนศีรษะ) จึงมีคำกล่าวว่า
        “เบื้องหลังของชายที่ประสบความสำเร็จ คือ ผู้หญิงที่อยู่ข้างหลัง”

3.1 สามีเป็นศีรษะ ภรรยาเป็นกาย
        ครอบครัวจะเป็นสุข สามีต้องเป็นศีรษะ ต้องเป็นหัว ไม่ใช่เป็นเท้าและต้องเป็น “หัวคน” ไม่ใช่ “หัวหลักหัวตอ” ภรรยาต้องยอมให้สามีนำครอบครัว แต่ทั้งนี้สามีก็ต้องพิสูจน์ตัวแล้วว่าสามารถเป็นหัวของครอบครัวได้ ถ้าหัวทำหน้าที่ของตนอย่างที่ดีที่สุด ภรรยาหรือกายก็พร้อมจะมอบชีวิตให้


3.2 สามีเป็นศีรษะ เป็นชีวิต เป็นหน้าตาของภรรยา
        ตัดอวัยวะส่วนใดก็ตัดได้ อย่างเลวก็กลายเป็นผู้พิการ เช่น ตัดมือ ตัดขา แต่ร่างกายไม่สามารถที่จะตัดหัวหรือศีรษะได้ เพราะตัดเมื่อไร ตัวก็ตายเมื่อนั้น ครอบครัวที่เป็นสุขก็เช่นกัน สามีหรือผู้ชายต้องทำหน้าที่ของตนเองอย่างดีที่สุด


3.3 ภรรยาต้องพร้อมยินดี เต็มใจ ร่วมมือให้ความเชื่อฟัง
        เมื่อสามีทำหน้าที่ของตนอย่างดีแล้วในการเป็นศีรษะครอบครัวจะเป็นสุขได้ก็ต่อเมื่อ ภรรยาหรือกาย ให้ความเคารพ เชื่อฟัง ด้วยความเต็มใจ ตามหลักของพระคัมภีร์ หัวจะไปทางหรือตัวจะไปอีกทางหนึ่งไม่ได้ ต้องไปด้วยกัน
        ก .หญิงถูกสร้างจากกระดูกของชาย มีสัญชาตญาณความจงรักภักดีพระเจ้าสร้างผู้ชายก่อน แล้วจึงสร้างผู้หญิงจากกระดูกซี่โครงของชาย ดังนั้น หญิงจึงมาจากส่วนลึกที่สุดของผู้ชายและผู้หญิงมีสัญชาตญาณของการจงรักภักดี
        ข .ผู้หญิงพร้อมให้ชีวิตแก่ผู้ที่ปกป้องเขา “ใครปกป้อง ผู้นั้นได้ปกครอง” การที่ผู้หญิงคนหนึ่งจะแต่งงานกับชายคนหนึ่งเขาต้องละครอบครัวของเขามาอยู่กับผู้ชาย หมายถึง เป็นการฝากชีวิตของเขาไว้กับชายผู้เป็นสามีสามีหรือผู้ชาย ต้องทำหน้าที่ผู้นำ ต้องนำชีวิตของผู้หญิงต้องนำความมั่นคงให้ภรรยา ต้องให้การปกป้องอย่างเต็มที่

4. สามีภรรยาเป็นคู่รับมรดก

 

 
        1ปต.3:7 กุญแจสำคัญของครอบครัวเป็นสุข คือ สามีภรรยาเป็นคู่รับมรดก ครอบครัวที่จะได้รับพระพรต้องเป็นครอบครัวที่มีเอกภาพ ขาดเอกภาพก็ขาดพระพรต้องเป็นหนึ่งเดียว ต้องอยู่ร่วมกันครอบครัวจึงจะเป็นสุขเรื่องครอบครัวเป็นเรื่องใหญ่ ที่เราต้องให้ความสำคัญและสร้างความพร้อมตั้งแต่เด็กบนแนวทางของพระคัมภีร์ สร้างผู้ชายให้เป็นผู้นำ เป็นหัวและสร้างผู้หญิงให้เป็นคู่อุปถัมภ์ เป็นผู้สนับสนุนและต้องสร้างแนวคิดให้สังคมตระหนักว่า การแต่งงานเป็นเรื่องศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่คิดจะแต่งก็แต่ง คิดจะเลิกก็เลิกเพราะสถาบันครอบครัวเป็นสถาบันหลักที่กำหนดทิศทางของสังคมผู้ที่แต่งงานและมีครอบครัวแล้ว
      ก็ขอให้ใช้แนวทางของพระคัมภีร์ร่วมสร้างครอบครัวให้เข้มแข็งส่วนผู้ที่ยังไม่แต่งงาน ก็ให้คิดและพิจารณาให้เหมาะสมเพื่อให้ครอบครัวใหม่ที่จะเกิดขึ้นนั้นเป็นครอบครัวที่เป็นสุขอย่างแท้จริง


สนใจมาคุยกันต่อที่
www.facebook.com/ruamnimit.org
Post by : RuamnimitBlog

- Goto Top -
Lastest Update
 
Other Articles