[Inspiration ]  [article] เทคนิคการบริหารเวลาอย่างมีคุณค่า

 
 
 
          เทคนิคในการบริหารเวลาอย่างมีคุณค่า
 
1.เห็นคุณค่าของเวลา ไม่ฆ่าเวลา และไม่เป็นทาสเวลา
          เวลาที่ผ่านไปแต่ละนาที เราต้องเห็นคุณค่า ไม่ใช่เป็นผู้ฆ่าเวลา คนส่วนใหญ่มักไม่ค่อยเห็นค่าของเวลา จึงหาอะไรทำเพื่อฆ่าเวลาอยู่เสมอ แต่ที่จริงแล้วเราไม่ได้เป็นผู้ฆ่าเวลาหรอก เวลาต่างหากที่ฆ่าเรา หากเราไม่เห็นคุณค่าของมัน แต่ในการเห็นคุณค่านั้น เราก็ไม่จำเป็นต้องเป็นทาสของเวลาด้วย ... เวลาสามารถยืดหยุ่นได้ ถ้าเรา “เห็นคุณค่า” “ไม่ฆ่า” และ “ไม่เป็นทาส” เวลา ... เราจะได้รับประโยชน์จากเวลาที่เรามี


2.แบ่งเวลาในแต่ละวันออกเป็น 3 ส่วน และใช้แต่ละส่วนอย่างมีค่า
          มนุษย์ทุกคนได้รับเวลาเท่ากันจากพระเจ้า คือ วันละ 24 ชั่วโมง คนจนไม่ได้น้อยกว่านี้และคนรวยก็ไม่ได้มากกว่านี้ มนุษย์ทุกคนมีเวลาเท่ากัน แต่เราได้ประโยชน์จากเวลาต่างกันตามการบริหารและอารักขา หลักหนึ่งในการบริหารเวลา คือ แบ่งเวลาในแต่ละวันเป็น 3 ส่วน ก็จะได้ส่วนละ 8 ชั่วโมง
- ส่วนที่หนึ่ง คือ การทำงาน (หรือการเรียน)
- ส่วนที่สอง คือ การพักผ่อน (ทานอาหาร ดูทีวี ออกกำลังกาย ฯลฯ)
- ส่วนที่สาม คือ การนอนหลับให้เต็มที่
          ถ้าเราใช้สามส่วนนี้อย่างเต็มที่ในส่วนของมัน เวลาของเราจะมีค่ามากขึ้นและเราสามารถคาดเดาหรือพยากรณ์อนาคตของคนได้จากการใช้เวลาในส่วนต่างๆ นี้เอง ถ้าตลอดชีวิตมีแต่การพักผ่อนและนอนหลับ ชีวิตของคนนั้น ก็ไม่มีอนาคต และกลายเป็นภาระสังคมในที่สุด แต่ถ้าใช้ชีวิตอย่างดีในทุกส่วน เราจะกลายเป็นผู้อารักขาที่ดีของพระเจ้า


3.รู้จักเรียงลำดับความสำคัญของสิ่งต่างๆ ในชีวิต
          ในชีวิตของมนุษย์ มีเรื่องมากมายที่ต้องทำเราจะทำได้สำเร็จก็ต่อเมื่อรู้จักเรียงลำดับความสำคัญก่อนหลังให้ถูกต้อง


3.1 ทำสิ่งที่จำเป็นที่สุดก่อน
          สิ่งที่จำเป็นที่สุดของชีวิต คือ ชีวิต ... ต้องให้ความสำคัญกับการสร้างชีวิตเป็นอันดับหนึ่ง
          1ทธ.6:11-12 แต่ท่านผู้เป็นคนของพระเจ้า จงหลีกหนีเสียจากสิ่งเหล่านี้
- จงมุ่งมั่นในความชอบธรรม ในทางของพระเจ้า
- ความเชื่อ
- ความรัก
- ความอดทน
- ความอ่อนสุภาพ
สร้างชีวิตด้วยคุณธรรม ด้วยความชอบธรรม ด้วยพระวจนะของพระเจ้า

3.2 ทำหน้าที่ของตัวเองอย่างดีที่สุด
          เรามีหน้าที่ทำอะไรและมีสถานภาพเป็นอย่างไร เช่น เป็นนักเรียน เป็นครู เป็นลูก เป็นพ่อแม่ เป็นสามีภรรยา เป็นนายกรัฐมนตรี ฯลฯ ให้เราทำสิ่งนั้นให้ดีที่สุด เราจะเป็นผู้บริหารเวลาที่ดี ต้องเริ่มต้นจากการทำหน้าที่ของตนให้ดีที่สุดเสียก่อน


3.3 หลังจากทำสิ่งที่จำเป็นและทำหน้าที่ของตนเองแล้ว ค่อยทำในสิ่งที่เราอยากทำ
          หลายคนไม่รู้จักเรียงลำดับเวลาก่อนหลังให้ถูกต้อง ทำในสิ่งที่ตนอยากทำก่อนเสมอ ในที่สุดก็ไม่ประสบความสำเร็จ เพราะสิ่งที่เขาควรทำยังไม่ได้ทำเลย ให้เราทำสิ่งที่จำเป็นก่อน แล้วทำหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด หลังจากนั้นเมื่อมีเวลาเหลือ จึงไปทำสิ่งที่อยากทำ

สนใจมาคุยกันต่อที่
www.facebook.com/ruamnimit.org
Post by : RuamnimitBlog

- Goto Top -
Lastest Update
 
Other Articles