[Healthy ]  [article] 4 คุณลักษณะอย่างน้อยของ Hyperbaric Oxygen Therapy

 
 
 
Hyperbaric Oxygen Therapy หรือ HBOT คืออะไร
 
แปลตามความหมายตรงๆคือ การบำบัดด้วยออกซิเจนแรงดันสูง กล่าวคือ การบำบัดด้วยการเอาออกซิเจนจำนวนมากๆเข้าไปในร่างกายโดยให้เลือดพาออกซิเจนเหล่านั้นไปเลี้ยง  แต่ที่แตกต่างจากปกติคือ

 
1.  ในบรรยากาศปกติ(ในพื้นราบที่ระดับน้ำทะเล) ในเลือดของเราจะมีจำนวนออกซิเจนอยู่ประมาณหนึ่ง เราสมมุติว่าประมาณ 20 ตัวในเลือด 1 หยด (สมมุติเพื่อให้เห็นเป็นภาพนะครับ)แต่เมื่อเราใช้แรงดันบรรยากาศเข้ามาช่วยจะทำให้จำนวนออกซิเจนเพิ่มขึ้นได้มากถึง 20 เท่าจากเดิมซึ่งขึ้นอยู่กับแรงดันบรรยากาศที่เราใส่เข้าไป จากที่สมมุติ เลือด 1 หยด มีออกซิเจน 20 ตัว เมื่อใช้แรงดันบรรยากาศ (3 ATA) เลือด 1 หยด จะมีออกซิเจนเพิ่มเป็น 400 ตัว
 
 
 
2. ในจำนวนออกซิเจนที่มากนี้ ยังสามารถใช้ในสภาวะที่ไม่ต้องใช้ฮีโมโกลบิน (Hemoglobin) เป็นตัวพาไปด้วย  เพราะพลาสม่า (Plasma) ที่มีออกซิเจนที่มากพอสามารถนำออกซิเจนไปเลี้ยงส่วนต่างๆได้ด้วย
 
 
3. เมื่อออกซิเจนที่เข้าไปในร่างกายมีขนาดที่เล็กลง ทำให้เส้นเลือดส่วนปลายเล็กๆและอวัยวะที่ออกซิเจนเข้าไปไม่ค่อยถึง ก็สามารถได้รับออกซิเจนที่มากขึ้นไปด้วย
 
 
 
4. ช่วยกำจัดแบคทีเรียที่ไม่ต้องการออกซิเจน เมื่อแบคทีเรียที่เข้าสู่ร่างกายชนิดที่ไม่ต้องการออกซิเจนการรักษาด้วยยาอย่างเดียวอาจไม่ทันต่อการลุกลามของโรค การให้ออกซิเจนแรงดันสูงเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาได้
 
 
หวังว่าโพสต์นี้จะเป็นประโยชน์และทำให้เป็นช่องทางในการหาวิธีรักษาโรคที่เราพบกับอยู่บ่อยๆเพื่อให้เราทุกคนได้มีสุขภาพที่แข็งแรงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีกันทุกคนนะครับ
 
Post by : Yoon

- Goto Top -
Lastest Update
 
Other Articles