[Love Learning ]  [article] อะไรคือ ETM ?

 
 
 
" ถามตอบหลักสูตร Engineering and Technology Management ที่วิทยาลัยนานาชาติ ลาดกระบัง
หรือ ....ETM "
 


หลักสูตรที่มีการผสมผสานระหว่างความเข้าใจทางด้าน IT  และวิศวกรรม กับการบริหารนั้นกำลังแพร่หลายในหลายประเทศ เพราะความต้องการของตลาดที่ต้องการคนที่เข้าใจคนทั้ง 2 ลักษณะ ....
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยลาดกระบัง จึงได้เปิดหลักสูตรนี้ (การบริหารจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี Engineering and Technology Management) ขึ้นมารองรับเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดและพัฒนานักศึกษาที่จะเป็นบุคคลากรที่สำคัญของประเทศชาติในอนาคต

 
คำถาม
หลักสูตร ETM นี่สร้างขึ้นมาเพื่ออะไร ?
คำตอบ
หลายๆครั้งเราจะพบว่าวิศวกรจะไม่รู้เรื่องทางด้านธุรกิจเลย ซึ่งมันจะเป็นข้อเสียอย่างมากของวิศวกรส่วนใหญ่ที่จะจบการศึกษา การไม่เข้าใจเนื้อหาด้านการเงิน การบริหาร และธุรกิจ เป็นปัญหาของวิศวกร แต่ถ้ามองไปยัง นศ.ที่เรียนสายบริหาร หรือสายธุรกิจ ก็จะไม่เข้าใจเรื่องเทคนิคด้านวิศวกรรม  เพราะฉะนั้น กว่าที่ นศ.ที่จบมาจากหลักสูตรเหล่านี้จะมายืนจุดตรงกลาง บางทีต้องใช้เวลา 4 ถึง 6 ปี อันนั้นถือว่าเป็นช่องว่างที่จะทำให้เสียโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ หรือองค์กรได้


   ดังนั้นหลักสูตรนี้ จุดมุ่งหมายหลักคือการสร้างบัณฑิตที่มีความสามารถทั้งด้านเทคนิคทางวิศวกรรม และการบริหารขึ้นมารองรับความต้องการตรงนี้   
 
สำหรับ หลักสูตรของเรานั้น บัณฑิตที่จบไปจะได้รับใบปริญญา เป็น “bachelor of science”  ซึ่งเรามีสาขาย่อย 3 สาขา ดังนี้
1. การจัดการวิศวกรรม Engineering Management
2. การจัดการโซ่อุปทาน Supply Chain
3. การจัดการทางด้านสารสนเทศ Information Management

คำถาม
หลักสูตรเน้นหนักไปทางไหน ?
คำตอบ
เราจะเน้นไปที่การจัดการด้านเทคนิควิศวกรรมและการจัดการ หรือระบบสารสนเทศ
ตัวอย่างเช่น ในการทำงานนั้น ข้อมูลที่เป็นรายละเอียดเชิงเทคนิคอาจจะสร้างความสับสนให้กับผู้ที่ไม่เคยเรียนรู้ด้านนี้ ดังนั้นจึงมีความจำเป็นต้องมีพนักงานที่พอเข้าใจปัญหา และ ผู้ที่สามารถอธิบายให้ฝ่ายบริหาร หรือคนจัดการทางด้านการเงิน หรือแผนกการตลาด หรือ แผนกบุคคลาการ และคนนั้นก็ต้องสามารถประสานงานและผลักดันให้โครงการเดินหน้าไปได้

คำถาม
หลักสูตรนี้เรียนอะไรกันบ้างคะ ?
คำตอบ
ปี 1 ถึงปี 2 เราจะปูพื้นทางด้าน business เยอะพอสมควร ถ้าดูในหลักสูตรก็จะเห็น เพราะฉะนั้นเด็กจะได้เรียนทางด้านเศรษฐศาสตร์ ด้านการเงิน ด้านบัญชี ด้านการจัดการบุคคล ด้านการจัดการ ด้านพฤติกรรมองค์กร แล้วก็เรียนพื้นฐานทางด้านเทคนิคในการบริหารโครงการ และการผลิตหรือระบบสารสนเทศ

จะไม่มีการเรียนเคมีและฟิสิกส์ จะเน้นเฉพาะคณิตศาสตร์เพราะว่าสาขาย่อยจำเป็นต้องใช้ความเข้าใจด้านคณิตศาสตร์ในการทำงาน นศ.ต้องเรียนพื้นฐานคอมพิวเตอร์ การเขียนโปรแกรม ระบบฐานข้อมูล
 
คำถาม
อาชีพที่จบไปแล้วตำแหน่งที่จะไปทำงาน เขาจะเรียกว่าอะไรแล้วมันจะซ้ำกับคนที่เรียนวิศวอุตสาหการมั้ย ?
คำตอบ
เป็นคำถามที่ดี แต่จะบอกว่าจริงๆ หลักสูตรของวิศวอุตสาหการ เน้นเนื้อหาด้านการผลิต การวางแผนการผลิต ความปลอดภัยในโรงงาน ซึ่งเป็นเรื่องเน้นเทคนิค การเรียน ในส่วนของการบริหาร การเงิน การบัญชี เป็นเพียงตัวเลือกเท่านั้น ดังนั้น นศ.ที่จบวิศวอุตสาหการนั้น ส่วนใหญ่ สายงานที่เขาต้องทำคืออยู่ในโรงงาน เขาต้องไปจัดการเกี่ยวกับพนักงาน ส่วนใหญ่การจัดการพวกตารางการผลิตสายการผลิตบางคนอุตสาหการ ไปในแง่ของคุณภาพของสินค้า ประมาณนั้น

    "แต่ของนศหลักสูตร ETM ที่เขาจะจบไป ส่วนใหญ่ควรไปอยู่ ในสายบริหาร สายการตัดสินใจ การจัดการการดำเนินการ การทับซ้อนอาจจะมีบ้างในบ้างองค์กร หรือสถานประกอบการ แต่ นศ. เราก็จะได้เปรียบในด้านการบริหาร การเงิน การบัญชี อีกทั้งยังได้เรียนเทคนิคของวิศวอุตสาหการมาในระดับหนึ่ง ดังนั้น จะเข้าใจสิ่งที่วิศวอุตสาหการต้องการสื่อสาร แต่ที่เหนือกว่าคือ เราเข้าใจภาพกว้างของการบริหาร ซึ่งมีกรอบที่ใหญ่กว่าด้านเทคนิคเพียงอย่างเดียว ตลอดเวลา
 
คำถาม
ถ้าคนจบไปแล้วจะไปสมัครงาน ชื่อตำแหน่งงานที่เราจะมองหาในหนังสือพิมพ์คืออะไร ?
คำตอบ
Assistant manager เป็นลักษณะการฝึกการบริหาร ผู้จัดการโลจิสติกส์ ผู้บริหารคลังสินค้า ผู้วางแผนด้านการจัดการข้อมูล แต่ว่าโดยส่วนใหญ่ จะเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานก่อน แล้วค่อยเรียนรู้และก้าวเป็นผู้บริหารต่อไปไปตามเส้นทางอาชีพ (Career Path)


คำถาม
นักเรียนที่จบ ม.ปลายมา ควรจะจบสายไหนถึงจะเหมาะสม ?
คำตอบ
วิทย์-คณิต และ ศิลป์คำนวณเรียนได้ เพราะจะไม่เน้นฟิสิกส์กับเคมี จะมีแค่คณิตศาสตร์ที่ต้องเรียนมากหน่อย

คำถาม
งานมันก็อาจจะทับซ้อนกับ BBA ด้วย
คำตอบ
อย่างที่เรียนเบื้องต้นแล้วว่า เราสร้างบัณฑิตให้มีความสามารถแตกต่างจาก หลักสูตรบริหารธุรกิจทั่วไป ความได้เปรียบก็คือ นศ.เรียนรู้ด้านเทคนิควิศวกรรมการจัดการ หลักการบริหารด้าน ธุรกิจ การเงิน และบุคคล มาแล้ว ดังนั้นทำให้ สามารถไต่เต้าขึ้นสู่ตำแหน่งบริหาร สิ่งเหล่านี้จะลดเวลาในก้าวสู่ตำแหน่งบริหารลงไปได้มาก และเพิ่มโอกาสในการเติบโตให้เร็วขึ้น อาจจะเป็นซัก 2-3 ปีแล้วก็สามารถเข้าไปอยู่ในตำแหน่งผู้บริหารได้แล้ว


คำถาม
เราเรียนเรื่องไอทีและเชิงวิศวกรรมกันมากแค่ไหน
คำตอบ
การเรียนเรื่องเทคนิคทางวิศวกรรม หรือด้านคอมพิวเตอร์ เช่น อินเทอร์เน็ต การเขียนโปรแกรม เป็นพื้นฐาน ของนศ. ปี 1 และ นศ. ปี 2 แต่พอขี้น ปี 3 นศ.จะเลือกสาขาที่เขาต้องการเป็นผู้เชี่ยวชาญ ก็จะมีสาขา
· การจัดการวิศวกรรม Engineering Management
· การจัดการโซ่อุปทาน Supply Chain Management
· การจัดการทางด้านสารสนเทศ Information Management
 
ถ้าการจัดการทางด้านสารสนเทศ จะเรียนเรื่องการจัดการฐานข้อมูล การ ทำ e-business การวางแผนเครือข่าย
ถ้าการจัดการวิศวกรรม จะเป็นลักษณะของการจัดการโครงการ และ การจัดการองค์กรธุรกิจ
ถ้าการจัดการโซ่อุปทาน จะเป็นเรื่องการบริหารสินค้าคงคลัง การขนส่ง และการบูรณาการระบบโลจิสติกส์

คำถาม
ในเรื่องของ internship หรือการฝึกงาน ที่นี่เป็นอย่างไรบ้าง ?
คำตอบ
นักศึกษาก็จะมีทางเลือกว่า สามารถเลือกสถานประกอบการในการฝึกงาน โดยผ่านความเห็นชอบจากวิทยาลัยฯ หรือ บริษัทพันธมิตรที่เราเคยส่งนักศึกษาไปฝึกงาน ปัจจุบัน มีหลายบริษัทเลยที่ต้องพนักงานพูดภาษาอังกฤษได้ นศ.ของเราตอบโจทย์ตรงนี้ครับ
 

คำถาม
ภาษาอังกฤษจำเป็นในเนื้องาน ขนาดไหน ?
คำตอบ
เยอะเลยครับ ในแง่ของการทำงานปัจจุบัน อาทิเช่น ถ้าเราจะเปิดไทยแลนด์ 4.0 สิ่งที่ขาดหายไม่ได้เลย คือความเข้าใจภาษาอังกฤษ เพราะนักลงทุนไม่ได้มีเฉพาะชาติตะวันตกอย่างเดียว มีนักลงทุนมาจากฝั่งของ เอเชีย เช่น ญี่ปุ่น สิงคโปร์ หรือแม้กระทั่งคนจีน เองก็ตาม ซึ่งภาษาอังกฤษคือตัวกลางในการสื่อสาร


คำถาม
จะมาเรียนที่นี่ ภาษาอังกฤษต้องอยู่ระดับไหน ?
คำตอบ
เราคาดหวังว่าผู้สมัครควรจะสอบข้อสอบมาตรฐานกลางมาแล้ว เช่น IELTS, TOEFL, CU-TEP, TU-GET
 
คำถาม
ในความเป็นจริง เราได้ฝึกภาษาอังกฤษขนาดไหนคะ ?
คำตอบ
อาจารย์ทุกท่านพูดภาษาอังกฤษในการสอนทั้งหมด รวมถึง  นศ. ต้องนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษ

 
คำถาม
ตอนนี้เรามีรับไปกี่รุ่นแล้ว ?
คำตอบ
เรารับมา 2 รุ่นแล้ว อีก 2 ปี นศ. รุ่นแรกก็จะจบการศึกษา หลังจากนั้นเราก็จะเริ่มมาสู่กระบวนการปรับหลักสูตร โดยที่เรามีกระบวนการสำหรับประเมินคุณภาพในทุกเทอม ทุกปีการศึกษา แต่ว่าในปี 4 เราจะประเมินเพื่อปรับหลักสูตร รวมถึงการยื่นขอรับรองหลักสูตรอีกครั้ง นี่คือกระบวนการทั่วๆไปของการทำหลักสูตร

 

"วิทยาลัยนานาชาติสาขา Engineering Technology Management"
"สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง"
Tel : (+66)2 329-8261, (+66)2 329-8262
Website : www.ic.kmitl.ac.th/
Created date : 14-02-2017
Updated date : 14-02-2017

- Goto Top -
Lastest Update
 
Other Articles