[Inspiration ]  [article] ควิลลิ่ง (Quilling) ศิลปะกระดาษม้วน

 
 
 

ชื่อได้ว่าพวกเราคงไม่คุ้นหูกับคำนี้เท่าไหร่ หากพูดถึงงานประดิษฐ์ Quilling แล้วนั้น คนส่วนใหญ่จะนึกถึงงาน Quilt ซึ่งเป็นงานเย็บต่อผ้า ส่วนควิลลิ่งเป็นการประดิษฐ์จากการม้วนกระดาษ
 

     จริงๆแล้วนุชเองก็จำไม่ได้ว่าตัวเองเห็นงานควิลลิ่งครั้งแรกที่ไหน ได้พยายามค้นหาคำว่า Quilling ใน Google และ Youtube แต่ลิ้งส่วนมากจะเป็นเรื่องของ Quilting เป็นส่วนใหญ่ จนเมื่อได้เริ่มใช้ Pinterest ก็พบชิ้นงานกระดาษม้วนที่ชื่นชอบในรูปแบบต่างๆมากมาย ถ้าสนใจลองไป search ดูกันได้นะคะ
    
    
ควิลลิ่งคือการนำกระดาษสีเส้นที่มีความกว้างต่างๆ ตั้งแต่ 3 มิลลิเมตร ไปจนถึง 10 มิลลิเมตร นำมาม้วน ดัด ตัด มาเป็นภาพศิลปะ หรือสร้างสรรค์เป็นเครื่องประดับต่างๆ เช่น ต่างหู สร้อยคอ เป็นต้น
 

     รูปตัวอย่างเป็นผลงานที่นุชในช่วงแรก ไว้คราวหน้าเราจะมาลงรายละเอียด ถึงอุปกรณ์ เครื่องมือที่สำหรับงานควิลลิ่ง และเทคนิคเบื้องต้นกันนะคะ

Created date : 29-05-2016
Updated date : 29-05-2016
Post by : NuchApichaya

- Goto Top -
Lastest Update
 
Other Articles