[Travel ]  [review] ชวนเล่นว่าว ที่ "บ้านคุก"

 
 
 ถ้าพูดถึง อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย แล้วแน่นอนล่ะ ทุกคนจะต้องคิดถึงอุทยานประวัติศาสตร์อันเก่าแก่…

แต่ถ้าเราบอกว่าอำเภอนี้ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งที่น่าสนใจไม่แพ้กัน

Post by : Dastatravel
Dastatravel เป็นโครงการหนึ่งขององค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) เป็นองค์กรที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนค่ะ เป็นการท่องเที่ยวแนวใหม่ พานักท่องเที่ยวไปเรียนรู้วิถีชีวิต ภูมิปัญญาของคนในท้องถิ่น เป็นการท่องเที่ยวที่ไม่ทำลายธรรมชาติที่มีอยู่ และยังสนับสนุนช่วยคนในพื้นที่ให้พวกเขาได้มีรายได้เสริม

- Goto Top -
Lastest Update
 
Other Articles