[Inspiration ]  [article] 21 คลิปที่ชาวพุทธต้องดู ตามรอยบาทพระพุทธเจ้า และ สังเวชนียสถาน

 
 
 
21 คลิปที่ดูกี่ทีก็ซาบซึ้งในพระพุทธเจ้า ดูแล้วยิ่งรักพระพุทธเจ้า ตามรอยบาทพระศาสดา ใฝ่หาสาระธรรม

เมื่อวันที่ 26 พ.ย. - 5 ธ.ค. พ.ศ. 2560 
ลักเนา-ลุมพินี - กบิลพัตร์-เวสารี-ราชคฤห์-กุสินารา-นาลันธา-คยา-พาราณาสี
นำโดย พระอาจารย์สมทบ ปรกฺกโม

แอดมินดูแล้วรู้สึกซาบซึ้งใจเป็นอย่างมากในสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ทรงเสียสละเพื่อสรรพสัตว์ที่มีความทุกข์   21 คลิปนี้เป็นธรรมเทศนาโดย พระอาจารย์สมทบ 
ปรกฺกโม ซึ่งเมื่อได้ฟังท่านจะเข้าใจด้วยตนเองว่า  แอดมินรู้สึกเช่นไรจนต้องลุกขึ้นมาทำบทความนี้เพื่อรวบรวมทั้ง 21 คลิป 21 สถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนาไว้ในบทความเดียวกัน เพื่อความสะดวกในการส่งต่อ เนื้อหาอันล้ำค่านี้ต่อไปครับ


1.ตามรอยบาทพระศาสดา ใฝ่หาสาระธรรม Buddhist Pilgrimage 2017
กับ พระอาจารย์สมทบ ปรักกโม


2.ปฐมบทสู่แดนพุทธภูมิ An introduction to Buddhabhum - India


3.สถานที่แสดง ยมกปาฏิหารย์ - Yamaka Patihara


4.พระมหาคันธกุฎี ณ วัดเชตวันมหาวิหาร Gandhakuti - Jetavana monastery


5.อานันทโพธิ์ - วัดเชตวันมหาวิหาร Anandabodhi tree - Jetavana Monastery


6.นิโครธาราม - กบิลพัสดุ์ (อินเดีย-เนปาล) Nigrodharama Vihara, India-Nepal


7.สถานที่ประสูติ ณ สวนลุมพินี เนปาล Lumbini Nepal


8.พระราชวังกบิลพัสดุ์ Kapilavastu Palace


9.สถานที่ปรินิพพาน กุสินารา Mahaparinirvana Temple - Kushinagar


10.มกุฏพันธนเจดีย์ และสถานที่แบ่งพระธาตุ - Ramabhar stupa


11.สถานที่ระหว่างทางจาริกไปกุสินารา Matha Kaur Shrine


12.เกสริยา - สถานที่ประดิษฐานบาตรของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า - Kesariya stupa


13.กูฏาคารศาลา ป่ามหาวัน เมืองเวสาลี Ashokan Pillar, Vaishali


14.ปาวาลเจดีย์ เมืองเวสาลี Buddha's Relics stupa, Vaishali


15.พระคันธกุฎี เขาคิชกูฏ นครราชคฤห์ - Khundhakuti Gridhkut- Rajgir


16.ถ้ำสุกรขาตา เขาคิชกูฏ นครราชคฤห์ Sugarakhata cave - Rajgir


17.วัดเวฬุวันมหาวิหาร นครราชคฤห์ Venu vana - Rajgir


18.มหาวิทยาลัยนาลันทา ราชคฤห์ สถานที่ปรินิพพานของพระสารีบุตร - Nalanda University - Rajgir


19.สถานที่ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ พุทธคยา - Bodhgaya


20.สถานที่แสดง "อาทิตตปริยายสูตร" เขาพรหมโยนี คยาสีสะ Brahmayoni Hill, Gaya


21.สถานที่แสดง"ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร" และ "อนัตตลักขณสูตร" ณ สารนาถ เมืองพาราณสี Sarnath Varanasi

Cr. Youtube : P.Santipalohttps://youtu.be/dFC1RwuUmy4

แอดมินขอกราบขอบพระคุณทุกท่าน ที่ทำให้เกิดคลิปที่ดีมากๆชุดนี้เกิดขึ้น
กราบ กราบ กราบ อนุโมทนากับทุกท่านที่มีส่วนร่วม

เรียบเรียงโดย ทีมงานมูลนิธิสหธรรมิกชน

***********************************************

ขอประชาสัมพันธ์คอร์สปฏิบัติธรรมของมูลนิธิสหธรรมิกชน

::: คอร์ส " หัวใจตื่นรู้ อยู่ใกล้พุทธะ ถึงธรรมะ ถึงพระพุทธเจ้า #2 " :::
14-16 ธันวาคม 2561 ณ สวนธรรมศรีปทุม
โดย ดร.พระมหาอนุชน สาสนกิตฺติ ป.ธ.๙ (นาคหลวง)
https://www.facebook.com/events/293404801487237/

***ปิดรับสมัครวันที่ 8 ธ.ค. 2561 ครับผม***

*************************************************

“เพื่อนผู้ร่วมอุดมการณ์ สืบสานสากลธรรม น้อมนำสรรพศาสตร์ เพื่อสร้างสันติสุข”

หากท่านอ่านบทความนี้แล้ว เห็นว่ามีประโยชน์น่าแบ่งปัน
รบกวนกด "แชร์" ได้เลยครับ

ติดตามข้อมูลข่าวสาร อันเป็นประโยชน์
จากมูลนิธิสหธรรมิกชนได้ที่
FB Fanpage : มูลนิธิสหธรรมิกชน Sahadhammikchon Foundation


- Goto Top -
Lastest Update
 
Other Articles