[Office ]  [article] 2018 WORKPLACE TREND PREDICTIONS

 
 
 


2018 WORKPLACE TREND PREDICTIONS


       จากการที่สำนักงานได้รับการออกแบบให้มีผู้คนเป็นศูนย์กลางมากขึ้นเพื่อให้พื้นที่การทำงานสามารถมีความยืดหยุ่นและปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการ นิตยสาร Work Design ของ Bob Fox จึงได้คาดการณ์แนวโน้ม 7 ข้อ ของสถานที่ทำงานในปี 2018 ดังนี้
 


The Value of Healthy People (Wellbeing)

เราจะเห็นว่าองค์กรต่างๆ มีความตระหนักในการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีในการทำงานมากขึ้น เพื่อดึงดูดบุคคลที่มีความสามารถให้เข้ามาร่วมงานด้วย เพราะทรัพย์สินที่ใหญ่ และมีค่าที่สุดขององค์กร ก็คือพนักงานที่ดี ดังนั้นบริษัทต่างๆ จึงกำลังพยายามดึงพนักงานที่พวกเขาต้องการด้วยพื้นที่ทำงานที่ทันสมัย สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ และสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีต่อสุขภาพ เพราะสุขภาพเป็นปัจจัยสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

 

Communities Become Curated (The Community Manager)

Co-working spaces เป็นการจัดระเบียบชุมชนของคนทำงานโดยธรรมชาติ ทำให้เกิดการเชื่อมต่อแบบอิสระและช่วยกระตุ้นความคิด นวัตกรรม รวมถึงการสร้างโอกาสใหม่ๆ ผู้จัดการชุมชนจึงมีบทบาทสำคัญในการอำนวยความสะดวก สร้างความสัมพันธ์ และเชื่อมโยงผู้คนเข้าด้วยกัน ดังอาคารสำนักงานที่มักมีผู้จัดการทรัพย์สินที่คอยให้บริการอสังหาริมทรัพย์ เช่นเดียวกับธุรกิจที่ให้พื้นที่ และสิ่งอำนวยความสะดวกแก่คนทำงาน


 


Flexible Workspace Gets More Flexible

ในปีพ. ศ. 2561 เราจะเริ่มเห็นสถานที่ทำงานมีความยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้น องค์กรจะสร้างและพัฒนาพื้นที่ทำงานใหม่ ๆ ทำให้ผู้คนสามารถเชื่อมต่อได้อย่างรวดเร็วในทุกระดับ อีกทั้งยังมีฟังก์ชันการทำงานที่กว้างขึ้น และทำให้ผู้คนสามารถทำงานได้อย่างคล่องตัวมากยิ่งขึ้น

 

Leadership Drives Culture

องค์กรมีการสร้างและขับเคลื่อนโดยวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ ดังนั้นผู้นำองค์กรจึงมีความสำคัญในการสร้างความมั่นใจ ว่าสิ่งเหล่านี้จะสื่อออกไปได้อย่างชัดเจน และสอดคล้องกัน การสร้างสำนักงานที่มีพื้นที่สำหรับสื่อถึงองค์กร เป็นการเสริมสร้างแบรนด์และช่วยให้การสื่อสารเป็นไปได้ด้วยดี ผู้คนจะเข้าใจถึงวิสัยทัศน์และวัตถุประสงค์ที่องค์กรต้องการจะสื่อถึง เราจะเห็นว่าองค์กรชั้นนำมักจะใช้สถานที่ทำงานเป็นเครื่องมือเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจของพวกเขาไปข้างหน้า ด้วยเอกลักษณ์ของสำนักงานที่โดดเด่น

 

It’s Not About Open vs. Closed 

ไม่มีข้อกำหนดตายตัวในการออกแบบสถานที่สำหรับทำงาน เพราะสำนักงานในปัจจุบันต้องมีความยืดหยุ่นอยู่ตลอดเวลา สามารถปรับใช้ได้ตามสถานการณ์ไม่มีกำหนดแบบใดแบบหนึ่ง เพราะพื้นที่ก็เหมือนกับแฟชั่นหรือเทคโนโลยีที่มีเข้ามาและออกไปอยู่ตลอดเวลา ที่สำคัญต้องรองรับวัฒนธรรมขององค์กร รวมถึงสนับสนุนพฤติกรรมในการทำงานของพนักงานด้วย ดังนั้นความคิดที่ว่าจะออกแบบสำนักงานแบบปิดหรือเปิดจึงเป็นความคิดที่ล้าสมัยไปแล้วหรือเป็นอันดับท้ายๆ ที่ควรคำนึงถึง

 

 


 

Data? What Data? Meet the new employees: Siri & Alexa

เราเริ่มใช้เทคโนโลยีต่างๆ ร่วมกับการทำงานมากขึ้น และมีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ดังเช่น Siri และ Alexa ผู้ช่วยเสมือนที่อาจจะกลายเป็นเหมือนผู้ช่วยตัวจริง พวกเขาสามารถฟัง ตอบคำถาม และสร้างรายการสิ่งที่ต้องทำ การโทรศัพท์ การตั้งเวลาการประชุม และการสั่งกาแฟ (ต่อไปอาจจะเป็นการชงกาแฟซึ่งความเป็นไปได้อยู่ไม่ไกล!) AI กำลังเริ่มที่จะเข้าใจว่าเราเป็นใคร เข้าใจสิ่งที่เราทำและคาดการณ์สิ่งที่เราต้องการหรือจำเป็นต้องทำ อีกทั้งยังสามารถควบคุมการเปิดปิดไฟและอุณหภูมิของสถานที่ทำงานได้ด้วย ในอนาคตข้างหน้าการมีรถยนต์อัตโนมัติที่สามารถพาเราไปทำงานได้ก็อยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมแล้ว
 

Women Rise Up in Numbers (Disclaimer: Remember, I’m just a guy!)

หนึ่งในการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมที่สำคัญ และมีนัยสำคัญที่สุดที่เกิดขึ้นในสังคมของเรา คือการที่เพศหญิงสามารถก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำมากขึ้น และเป็นสิ่งที่ดี เพราะผู้นำสตรีมีทั้งไหวพริบ ความขยัน และความรอบคอบ ซึ่งในปี 2018 เพศหญิงก้าวขึ้นสู่การเป็นผู้นำมากกว่าปีก่อนๆ และจะยังคงดำเนินต่อไป คุณจะได้เห็นสถานที่ทำงานหันมาใส่ใจต่อสุขภาพมากขึ้น องค์กรก็จะมีประสิทธิภาพสูงตามไปด้วย ซึ่งเป็นสิ่งที่สามารถผลักดันองค์กรได้อย่างแท้จริง
 


 

      ในปัจจุบันที่บริษัทต่างๆ คำนึงถึงการใส่ใจสุขภาพทั้งใจและกายของพนักงาน รวมถึงปรับสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำงานมากขึ้น ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของรูปแบบการทำงานใหม่ๆ ที่กำลังจะพัฒนาต่อไป

 

--------------------------------

คุยกันต่อได้ที่

Facebook : Perfect working solution

Youtube : PERFECT Group

Blog : Perfect Working Solution

กรอกข้อมูลเพื่อรับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ กับ Perfect working solution ได้ที่นี่ คลิก

 
Created date : 10-09-2018
Updated date : 12-09-2018
Post by : Perfect working solution

สนใจติดตามข้อมูล อ่านต่อได้ที่
Blog : PerfectWorkingSolution
Facebook : Perfectworkingsolution
Youtube : Perfect  Group
Behance : Perfect Group
IG: Perfectfurniture.mkt
linkedin : Branding Perfect
Pinterest : Brandingperfect

 


- Goto Top -
Lastest Update
 
Other Articles