[Office ]  [article] เปิดสมุดภาพ Siam Renaissance เพิ่มแรงบันดาลใจ เอาใจ Designer ไทย

 
 
 

เปิดสมุดภาพ Siam Renaissance
เพิ่มแรงบันดาลใจ เอาใจ Designer ไทย

       สมุดภาพสยามเรเนซองส์ ผลิตและจำหน่ายโดย บริษัท สำนักพิมพ์ สยาม เรเนซองส์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์และจัดกิจกรรมพิเศษ ทางด้านประวัติศาสตร์ งานศิลปะ และของสะสมล้ำค่าสยาม โดยผลงานสมุดภาพที่งดงามและทรงคุณค่า มีดังนี้
 


 

Siam : Days of Glory สมุดภาพความทรงจำเมื่อครั้งแผ่นดินสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง

จัดทำขึ้นเนื่องในโอกาสครบ 100 ปี การเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ซึ่งได้รวบรวมภาพต้นฉบับที่งดงาม และหายากในช่วงศตวรรษ ที่ 19 ไว้กว่า 190 ภาพ อาทิ ภาพพระบรมฉายาลักษณ์ พระราชพิธี สภาพบ้านเมืองและวิถีชีวิตของชาวสยามเมื่อศตวรรษก่อน รวมถึงภาพถ่ายและสิ่งพิมพ์จากต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างสยามกับชาติตะวันตก
 
ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีจนถึงยุคกรุงรัตนโกสินทร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 และด้วยคุณค่าของภาพภายในเล่ม จึงได้รับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2554
 
สมุดภาพกรุงเก่าเมื่อกาลก่อน ภาพถ่าย ๑๐๐ ปี พระนครศรีอยุธยา
 


เป็นหนังสือภาพถ่ายจากสมุดแสดงภาพพระนครศรีอยุธยาที่ นายออน มหาดเล็ก ช่างภาพหลวง ที่บันทึกไว้ในช่วงปลายรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจนถึงรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และมอบไว้แก่พระยาประเสนชิตศรีพิไลย (ดัด บุนนาค)

ซึ่งสำนักพิมพ์ฯ ได้นำมาจัดพิมพ์ เนื่องในวาระที่นครประวัติศาสตร์กรุงศรีอยุธยาได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกครบ 20 ปี ด้วยคุณค่าของภาพภายในเล่ม ทำให้หนังสือเล่มนี้ได้รับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2555 ด้วยเช่นกัน 

สมุดตราสะสมเจ้าจอมเลียม

เป็นการจัดพิมพ์ต้นฉบับสมุดตราสะสมของเจ้าจอมเลียม ผู้ริเริ่มเก็บสะสมรูปตราต่างๆ อันนับได้ว่าเป็น “งานออกแบบกราฟิกยุคแรกของสยาม” ซึ่งประดิษฐ์ขึ้นใช้ในรัชกาลที่ 4 และแพร่หลายอย่างยิ่งในรัชกาลที่ 5 เพื่อใช้เป็นตราหัวกระดาษ ปกซองจดหมาย และตราผนึกซองจดหมาย สมุดตราสะสมเจ้าจอมเลียม ในรัชกาลที่ 5 นี้ แสดงถึงความอุตสาหะเก็บรวบรวมโดยใช้เวลาต่อเนื่องหลายปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2445 จนเสร็จสิ้นสมบูรณ์ใน พ.ศ.2451 ซึ่งไม่เพียงแต่สะท้อนอุปนิสัยและความสามารถของเจ้าจอมเลียมเท่านั้น หากยังเป็นบันทึกประวัติศาสตร์ที่ทรงคุณค่า สะท้อน 


      นอกจากผลงานสมุดภาพทั้ง 3 เล่มที่กล่าวมานี้แล้ว สยามเรเนซองส์ ก็ยังมีผลงานหนังสือที่ถ่ายทอดความทรงจำและเรื่องราวในประวัติศาสตร์ของสยามเล่มอื่นด้วย ได้แก่  DR. THANAT KHOMAN :The Wit & Wisdom of the Leading ASEAN Founder และ ราชอาณาจักรสยาม ณ พระราชวังฟงแตนโบล : คณะราชทูตสยาม ๒๗ มิถุนายน ค.ศ. ๑๘๖๑
 

 
 

       สำหรับผู้ที่ต้องการหาแรงบันดาลใจในการออกแบบ สมุดตราสะสมเจ้าจอมเลียม ที่ถือว่าเป็นการรวบรวม “งานออกแบบกราฟิกยุคแรกของสยาม” เอาไว้ ก็น่าจะช่วยสร้างแรงบันดาลใจ และ Passion ได้ไม่น้อยเลยทีเดียว

 

--------------------------------

คุยกันต่อได้ที่

Facebook : Perfect working solution

Youtube : PERFECT Group

Blog : Perfect Working Solution

กรอกข้อมูลเพื่อรับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ กับ Perfect working solution ได้ที่นี่ คลิก 
 
 
Post by : Perfect working solution

สนใจติดตามข้อมูล อ่านต่อได้ที่
Blog : PerfectWorkingSolution
Facebook : Perfectworkingsolution
Youtube : Perfect  Group
Behance : Perfect Group
IG: Perfectfurniture.mkt
linkedin : Branding Perfect
Pinterest : Brandingperfect

 


- Goto Top -
Lastest Update
 
Other Articles