[Smart Choice ]  [article] เปิดประวัติ ครูบาแสงหล้า เกจิชื่อดัง แห่งเมืองล้านนา

 
 
 
       มาทำความรู้จักกับพระเกจิครูบาดังแห่งล้านนา ที่ได้มาทำพิธีบริเวณปากถ้ำหลวง จ.เชียงราย เพื่อให้ทีมหมูป่าทั้ง 13 คน หลุดพ้นออกมาจากถ้ำหลวง... พระเกจิดังแห่งล้านนาที่เรา ได้นำเสนอในวันนี้ คือ ครูบาแสงหล้า
 
ภาพจาก : Bloggang

 
 
      ครูบาแสงหล้า เป็นเจ้าอาวาสวัดพระธาตุสายเมือง ท่าขี้เหล็ก ประเทศเมียนมา มีลูกศิษย์ทั้งในประเทศและเมียนมามากมาย เป็นพระเถระสายล้านนาที่ปฏิบัติวิปัสสนาเคร่งครัด ทำให้มีภูมิธรรมสูง บารมีมาก มีครบทั้งปัญญาและอภิญญาอีกรูปหนึ่ง

ประวัติ ครูบาแสงหล้า

      ครูบาแสงหล้า หรือ “พระครูบาแสงหล้า” เป็น เจ้าอาวาสวัดพระธาตุสายเมือง จ.ท่าขี้เหล็ก (ชายแดนไทยแม่สาย-ท่าขี้เหล็ก) ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพ เมียนมาร์ หรือมีชื่อตาม สมณศักดิ์ ว่าพระรัตนรังสี (แสงหล้า ธมฺมสิริ) พระมหาคุรุครูบาแสงหล้า อภิธชอัคค มหาสัทธัมมโชติก อัคคมหาบัณฑิต ท่าน มี อายุ 86 พรรษา
 
 
ภาพจาก : wathyuaplakang
 
      ปัจจุบันได้รับพระราชทานตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญในราชทินนามที่ “พระรัตนรังษี”

      (ท่าน ได้ สมณศักดิ์จากรัฐบาลไทย เมื่อ 5 ธันวาคม 2554 เนื่องในพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานให้ นอกจากนี้ยังมีสมณศักดิ์จากทางรัฐบาลพม่าด้วยหลายระดับ ตั้งแต่ปี 2527 เป็นต้นมาจนถึง ปัจจุบัน)
 

ภาพจาก : Bloggang
ประวัติการศึกษา  

      ได้รับพระราชทานปริญญาศิลปศาสตร์ ดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการพัฒนาสังคม ทั้งนี้สภามร.ชร. ซึ่งมี นายคำรน โกมลศุภกิจ นายกสภาได้นำคณะกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงไปทำพิธีถวายครุยปริญญาดังกล่าวแล้วที่วัดพระธาตุสายเมือง จ.ท่าขี้เหล็ก (พม่า) เมื่อ 18 ธันวาคม 2557

       โดยมี ผศ.ดร.ทศพล อารีนิจ อธิการบดี และ ดร.วรรณะ รัตนพงษ์ คณบดีสำนักวิชาสังคมศาสตร์ อ.วิทยา วรรณศิริ ประธานโปรแกรมพัฒนาสังคม มร.ชร.ฐานะบุคคลที่ความสำคัญในการเสนอชื่อเพื่อให้ได้รับปริญญาดังกล่าว ร่วมพิธีสำคัญนี้ด้วย
 
      ในพิธีถวายปริญญาดังกล่าว ผศ.ดร.ทศพล ได้ประกาศเกียรติคุณถึงผลงานอันเป็นวัตรปฏิบัติของพระรัตนรังษี หรือ พระครูบาแสงหล้า ธมฺมสิริ ว่า เป็นพระสงฆ์ มีวัตรปฏิบัติที่งดงาม ครองตนอยู่ในพระวินัย เป็นพระนักพัฒนาที่มีแนวทางในการจะยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนทุกชาติพันธุ์ในพม่า

 

ภาพจาก : Bloggang
 

      โดยเฉพาะชาติพันธุ์เชื้อสายไทยใหญ่ ได้อุทิศแรงกายแรงใจและกำลังทรัพย์ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์ผู้ด้อยโอกาสทุกระดับรวมทั้งทำนุบำรุงด้านพระศาสนา เป็นที่ประจักษ์แก่ชนชาติต่างในพม่า อีกทั้งยังได้สร้างโรงพยาบาลขนาด 50 เตียง เพื่อการดูแลสุขภาพประชาชนในเขตเมืองท่าขี้เหล็กและใกล้เคียง

      นอกนี้ยังได้สร้างที่พักคนชรา ผู้พิการ เป็นที่พักอาศัยและดูแลผู้ยากไร้โดยไม่แบ่งเชื้อชาติ ทางด้านการศึกษา ยังได้ส่งเสริมการศึกษาให้แก่ประชาชนและพระสงฆ์ โดยการสร้างโรงเรียนอีกหลายสิบแห่งเพื่อเป็นการสร้างคนให้มีโอกาสพัฒนาคุณภาพตนเอง

     สภามร.ชร. จึงอนุมัติปริญญาศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ปริญญาเอก) สาขาการพัฒนาสังคม ให้เป็นเกียรติประวัติสืบไป” อธิการบดีมร.ชร. กล่าว

 

ภาพจาก : Youtube
 
 
      สำหรับพระครูบาแสงหล้านี้ ต่างเป็นที่เคารพศรัทธาในบุญญาบารมี หรือแม้แต่เรื่องความเชื่อในพุทธคุณต่างๆ เป็นที่เลื่องลือของศาสนิกชนในเขตอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงมานานแล้ว
ทั้งในและต่างประเทศ อาทิ จาก
  • พม่า
  • ไทย
  • ลาว
  • และจีน ซึ่งจะเห็นได้จากศรัทธาในการทำบุญแต่ละครั้ง และยังเป็นพระสงฆ์ที่ผู้เลื่อมใสศรัทธามากที่สุดในเขตลุ่มแม่น้ำโขง
     และท่านยังมีพระลูกศิษย์ที่มีชื่อที่หลายคนรู้จัก คือ พระครูบาบุญชุ่ม ญาณสังวโร เกจิอาจารย์ชื่อดังในย่านนี้ ซึ่งในวันทำพิธีฯ ก็มาร่วมพิธี อีกทั้งพระสงฆ์ชั้นผู้ใหญ่จากเชียงตุงหลายสิบรูป นอกจากนี้ยังมีพระชั้นผู้ใหญ่จากฝั่งไทยคือ
 

Youtube : Happy foryou
 
     พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดศรีโคมคำ จ.พะเยา ก็เดินทางไปร่วมพิธีพร้อมมีการทำพิธีสืบชะตาเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตแก่ผู้ร่วมงานในโอกาสเดียวกันนี้ด้วย
 
การทำความดีนั้นไม่ว่าจะเป็นชนชาติชั้นใด หากมีใจจิตที่บริสุทธิ์ที่แน่วแน่มุ่งมั่น เพื่อประโยชน์สุขของมวลมนุษยชาติที่ชัดเจน เป็นมรรคผล สักวันโลกต้องแซ่ซ้องสรรเสริญ ....
 
*********************
​สนใจติดตามข้อมูลอ่านต่อได้ที่  

www.facebook.com/Letterplanet.fan
 

 อ้างอิงจาก : Chiangrainews
ข้อมูล / เรียบเรียง : นิว

Post by : Letter Planet Reporter
บทความคัดสรรค์ จากทีมงาน LetterPlanet.com
ติดตามแฟนเพจของพวกเราได้ที่ LetterPlanet

- Goto Top -
Lastest Update
 
Other Articles