[Smart Choice ]  [article] เปิดประวัติ ครูบาน้อย เตชปญฺโญ เกจิอาจารย์ชื่อดัง จากแดนล้านนา

 
 
 
       นาทีนี้ทุกคนต่างเฝ้ารอข่าวดีจากเหตุการณ์ 13 ชีวิตติดถ้ำหลวง จังหวัดเชียงราย โดยจะเห็นว่าได้มี พระเกจิอาจารย์ชื่อดังหลายองค์ เข้าไปทำพิธีเพื่อให้ทั้ง 13 ชีวิต เพื่อให้หลุดพ้นออกมาจากถ้ำหลวงได้อย่างปลอดภัย ซึ่งเราจะพาไปดูประวัติหนึ่งในพระอาจารย์ที่เข้าไปทำพิธี อย่าง “ครูบาน้อย เตชปญฺโญ วัดศรีดอนมูล จ.เชียงใหม่” ว่ามีเส้นทางธรรมเป็นอย่างไร...

ภาพจาก:http://cm365days.com

       พระครูสิริศีลสังวร (ครูบาน้อย เตชปญฺโญ) มีนามเดิมว่า ประสิทธิ์ กองคำ (น้อย) เป็นบุตรของคุณพ่อคำ กองคำ และคุณแม่ต๋าคำ กองคำ เกิดเมื่อ วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2494 แรม 4 ค่ำ เดือน 3 (เหนือ) ปีขาล ที่บ้านศรีดอนมูล ต.ชมภู อ.สารภี จ.เชียงใหม่

ภาพจาก:https://www.thairath.co.th

       ด้วยความที่เป็นคนสนใจในพระพุทธศาสนา จึงเข้าพิธีบรรพชาตั้งแต่อายุ 13 ปี หลังจากที่ร่ำเรียนศึกษาตำรายาสมุนไพร และสอบนักธรรมเอกสำเร็จ เมื่ออายุ ครบ 20 ปีบริบูรณ์ จึงเข้าพิธีอุปสมบท ณ วัดพญา ชมพู โดยมีครูบาอุ่นเรือน วัดป่าแคโยง จ.เชียงใหม่ เป็นพระอุปัชฌาย์ และได้ ฉายา “เตชปญฺโญ” แปลว่า ผู้มีปัญญาเป็นเดช ภายใต้ร่มบวรพระพุทธศาสนา มาจนถึงปัจจุบัน

       ภายใต้ศีล 227 ข้อ ครูบาน้อยได้ตั้งมั่นบำเพ็ญเพียรอยู่ในสมณธรรม อย่าง
เคร่งครัดจริยวัตรปฏิบัติเรียบง่าย มีปฏิปทางดงามเป็นที่เลื่อมใสของผู้พบเห็น

ภาพจาก:https://www.thairath.co.th

       ครูบาศรีวิชัย ตำนานนักบุญแห่งล้านนา คือ พระอาจารย์ที่ครูบาน้อยมุ่งมั่นตั้งใจศึกษาค้นคว้าจากตำราหนังสือภาษาล้านนา จนกระทั่งค้นพบวิธีการเข้านิโรธกรรมของครูบาศรีวิชัย ผู้เป็นพระอาจารย์ให้เป็นแบบอย่างในการสานต่อจารีตแห่งบรรพชิต จึงตั้งจิตลั่นสัจวาจาอธิษฐานจะอุทิศแลกกับชีวิตของครูบาผัดที่กำลังอาพาธในขณะนั้น

       ด้วยการถือปฏิบัติเข้านิโรธกรรมตามแบบ บรมครูแห่งล้านนา จึงเริ่มปฏิบัติครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2537 ความอัศจรรย์จึงบังเกิดดุจดั่งปาฏิหาริย์ เข้านิโรธกรรมได้เพียง 2 วันอาการของครูบาผัดพลิกฟื้นดีขึ้น สร้างความงุนงงกับคณะแพทย์ผู้ทำ การวินิจฉัย นำความปลื้มปีติมาสู่บรรดาลูกศิษย์ จึงขนานนามตั้งฉายาครูบาน้อยผู้ที่รู้บุญคุณบุพการี ครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ ประสาทวิชา ว่า…
“นักบุญยอดกตัญญู”


       การมุ่งเน้นปฏิบัติศึกษาพระธรรมวินัยของครูบาน้อย ส่งผลให้เกิดสติสัมปชัญญะในกระบวนความคิดภายใต้คำสอนของ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ให้พระสงฆ์เป็นตัวแทนผู้ถ่ายทอดคติธรรมคำสอนเตือนสติ “คน” ผู้ซึ่งเป็น “มนุษย์” หลังได้รับการอบรม กล่อมเกลาจิตใจจากพระธรรมคำสอนนั้น ๆ ซึ่งบ่อยครั้ง ครูบาน้อย จะเตือนสติปัดเป่าจิตใจของศิษยานุศิษย์อยู่เสมอว่า

คิดก่อนทำ ไม่ใช่ทำแล้วคิด… คิดก่อนพูด ไม่ใช่พูดก่อนแล้วคิด…
คิดก่อนไป ไม่ใช่ไปแล้วคิด… คิดดี เพื่อดี… คิดดี สู่ดี…

       ใครที่มีโอกาสผ่านไปเชียงใหม่ ก็อย่าลืมเข้าไปกราบไหว้ครูบาน้อย เตชปญฺโญ ที่วัดศรีดอนมูน เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตสักครั้ง....
 

*********************
​สนใจติดตามข้อมูลอ่านต่อได้ที่  

อ้างอิง : http://keji.siamganesh.com
เรียบเรียง / ข้อมูล : เต้ย
 
Post by : Letter Planet Reporter
บทความคัดสรรค์ จากทีมงาน LetterPlanet.com
ติดตามแฟนเพจของพวกเราได้ที่ LetterPlanet

- Goto Top -
Lastest Update
 
Other Articles