[Office ]  [article] 10 หนังสือดีไซน์ที่นักออกแบบห้ามพลาด

 
 
 
10 หนังสือดีไซน์ที่นักออกแบบห้ามพลาด
--------------------
       แม้กระทั่งคนที่ไม่ใช่นักออกแบบยังสามารถเรียนรู้เรื่อง "การออกแบบ" ได้จากหนังสือเหล่านี้….. โดยทุกวันนี้ความรู้ด้านการออกแบบนั้นเราเองสามารถค้นคว้าหาข้อมูลได้จาก Interent มากมาย
 
       แต่องค์ความรู้จากหนังสือเหล่านี้มันได้รับการคัดเลือกจากคณาจารย์ของโรงเรียนออกแบบระดับโลก 7 แห่ง
 
       จากหลากหลายสาขาวิชาด้านการออกแบบทั้งด้านอุตสาหกรรมและกราฟิก มันคือหนังสือที่ถูกจัดเป็นคัมภีร์ ที่ตอบทุกศาสตร์ของการออกแบบ จึงควรค่าเป็นอย่างมากที่เราจะเสพมัน
หากใครมีโอกาส ก็สามารถ จัดมาไว้เป็นคอลเลคชั่นได้เลยครับ….

 

 
1. หนังสือ Thinkertoys (Michael Michalko)

       รวมเทคนิคในการคิดต่างๆ สำหรับการออกแบบ
หนังสือเล่มนี้ นักเขียน จะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ รวมไปถึงเครื่องมือของการเปลี่ยนแปลงชีวิตที่จะช่วยให้คุณคิด แบบ อัจฉริยะ อีกทั้งยังคิดสร้างสรรค์เพื่อหาทางแก้ปัญหาด้วยวิธีที่ไม่ธรรมดา
 
       มีคำแนะนำเคล็ดลับ ปริศนาที่นับไม่ถ้วน Thinkertoys พร้อมที่จะเปิดใจให้กับปัญหาด้านการออกแบบในชีวิตประจำวันและในแต่ละวันนั้นเอง
 

 
2. Design Basics (S. Pentak and A. Lauer)

       ตำราที่จะสอนคุณตั้งแต่พื้นฐานของการออกแบบกราฟิก 2 มิติ
หนังสือที่เต็มไปด้วยตัวอย่างอันน่าทึ่งของการออกแบบสองมิติ ที่จะทำให้คุณ ประสบความสำเร็จ โดยหนังสือเล่มนี้ได้อธิบาย วิธีการ อธิบายทฤษฎีการออกแบบ ที่จำเป็นในการสร้างการออกแบบให้ประสบความสำเร็จ

 
3. The Creative Habit: Learn It and Use It for Life (Twyla Tharp with Mark Reiter)

       นักออกแบบท่าเต้นนามว่า Twyla Tharp จะอธิบายการพัฒนาและฝึกฝนการสร้างความคิดสร้างสรรค์

 
          หนังสือเล่มนี้ นำไปใช้เพื่อทำให้ความคิดสร้างสรรค์เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของคุณ นั้นก็คือ ความเต็มใจที่จะทำให้เป็นนิสัย ความพยายามที่คุณต้องลงมือทำไม่ว่าคุณจะเป็นจิตรกรนักดนตรีนักธุรกิจ คุณก็ต้องเผชิญหน้าในเรื่องของการคิดออกแบบ
 

 
4. Visual Notes for Architects and Designers (Norman Crowe and Paul Laseau)

       เรียนรู้วิธีการร่างแบบอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้ทำงานต่อได้แบบเจ๋งๆ
หนังสือที่ให้คำแนะนำทีละขั้นตอน โดยคำนึงถึงความสามารถในด้านศิลปะ การบันทึก,ความคิดและข้อสังเกตของคุณเป็นหลัก
 
       ภายในหนังสือประกอบด้วยรูปภาพที่ใช้แทนการเขียน เพราะจะช่วยให้คุณสร้างสรรค์ในตัวชิ้นงานมากยิ่งขึ้นและยังมีเรื่องของการสอนสร้างสเก็ตช์ที่รวดเร็ว เพื่อให้เป็นสิ่งที่น่าจดจำในเชิงภาพวาด
 

 
5. Geometry of Design: Studies in Proportion and Composition (Kimberly Elam)

       รูปทรงเลขคณิตกับการออกแบบหนังสือที่ ทรงคุณค่าในคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ที่มีความเกี่ยวข้องกับผลงานด้านศิลปะ พร้อมนำเสนอให้ผู้อ่านได้เข้าใจ

       นักเขียน จะนำผู้อ่านเดินทางไปท่อง บทเรียนเรื่องเกี่ยวกับเรขาคณิต เพื่อให้เชื่อมโยงกับกระบวนการออกแบบต่างๆ เพราะรูปทรงเรขาคณิตนั้นมีความคล้ายกับสถาปัตย์กรรมและภาพประกอบที่หลากหลาย นักตั้งแต่รุ่นของ บรรพบุรุษ
 

 
6. The Industrial Design Reader (Carma Gorman)

       ต้นกำเนิด งานออกแบบอุตสาหกรรม
หนังสือเล่มนี้ ได้นำข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรม นักออกแบบทฤษฎีนักวิจารณ์นักประวัติศาสตร์และภัณฑารักษ์กวีนิพนธ์ เป็นเรื่องแรกที่มุ่งเน้น เรื่องราวเกี่ยวกับ ประวัติความเป็นมาของการออกแบบอุตสาหกรรม
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
 
       เขียนโดย นักออกแบบนักทฤษฎีนักโฆษณาประวัติศาสตร์และภัณฑารักษ์
เรามุ่งมั่นที่จะทำหนังสือให้มีคุณภาพ เพราะจะทำให้อาชีพด้านความคิดสร้างสรรค์ประสบความสำเร็จและเจริญก้าวหน้า
 
 

 
7. Design in the USA (Jeffrey Meikle)

       ผลิตภัณฑ์ที่มีอิทธิพลในวัฒนธรรมการออกแบบของอเมริกา
หนังสือ นี้ เป็นเพียงจุดสิ้นสุดของเรื่องราวที่เต็มไปด้วยคำถามที่น่าสนใจ อะไรคือบทบาททางสังคมและวัฒนธรรมของการออกแบบในสังคมอเมริกัน
 
       นักเขียน ต้องการ เพื่อผลิตสิ่งที่เป็นประโยชน์ที่ผู้บริโภคต้องการ? หรือชักจูงให้พวกเขาซื้อสิ่งที่พวกเขาไม่ต้องการ
 

 
8. History of Modern Design (David Raizman)

       ความเป็นมาของการออกแบบกราฟิกและอุตสาหกรรมคริสต์ศตวรรษ ที่18 ถึง 20 
หนังสือเล่มนี้พูดถึงเรื่องราวของประวัติศาสตร์อันยาวนานของการออกแบบสมัยใหม่

       แต่ละ บทได้นำพาคุณ ให้การสำรวจเกี่ยวกับศิลปะ การตกแต่งการออกแบบอุตสาหกรรมและการออกแบบกราฟิกที่สมดุลตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 18 จนถึงศตวรรษที่ 20
 

 
9. Design Studies: A Reader (Hazel Clark and David Brody)

       บทความที่จะพาคุณไปเรียนรู้ประวัติศาสตร์และวิวัฒนาการออกแบบและพัฒนาในยุคโลกาภิวัตน์

       หนังสือ สำหรับ การศึกษาด้านการออกแบบ: ซึ่งผู้อ่าน คือจุดเริ่มต้นที่เหมาะสำหรับผู้เรียนที่ต้องการเข้าใจบทบาทที่ซับซ้อนหลายอย่างของการออกแบบซึ่ง ได้แก่ กระบวนการผลิตภัณฑ์ฟังก์ชันสัญลักษณ์และการใช้งาน สะท้อนถึงความหลากหลายของมุมมองในการออกแบบผู้อ่าน
บทความนี้ได้ นำเสนอในหัวข้อที่ครอบคลุมถึงประวัติศาสตร์วิธีการทฤษฎีภาพลักษณ์เอกลักษณ์

       การบริโภคแรงงานการพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีใหม่ความยั่งยืนและโลกาภิวัตน์
ทั้งนี้ผู้อ่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อนักเรียนทุกคนในด้านการออกแบบตลอดจนนักเรียนสาขาสถาปัตยกรรมศิลปวัฒนธรรมวัสดุและสังคมวิทยา
 

 
10. Design as Future-Making (Susan Yelavich and Barbara Adams)

       การออกแบบสร้างอนาคตอย่างไร? 
หนังสือ การออกแบบสร้างอนาคต ทำให้นักออกแบบนักวิชาการและนักวิจารณ์ระดับนานาชาติเข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบที่กำลังสร้างอนาคต
ผู้อ่านสามารถร่วมแบ่งปันความเข้าใจในเรื่องของการออกแบบ เพื่อเป็นแนวทางที่มุ่งเน้นไปสู่นวัตกรรมและความทันสมัย

       ทุกวันนี้การออกแบบ ถือเป็นเรื่องสำคัญกับนักออกแบบ อย่างมาก หากจะสร้างแรงบันดาลใจให้ตัวเองสักเรื่อง ก็ควรต้องหาหนังสือ มานั่งอ่านลองๆ เลือกกันดู เผื่อจะมีไอเดียสร้างสรรค์งานออกแบบให้กับตัวคุณ
 

--------------------------------

คุยกันต่อได้ที่

Facebook : Perfect working solution

Youtube : PERFECT Group

Blog : Perfect Working Solution

กรอกข้อมูลเพื่อรับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ กับ Perfect working solution ได้ที่นี่ คลิก


 
Created date : 11-04-2018
Updated date : 11-04-2018
Post by : Perfect working solution

สนใจติดตามข้อมูล อ่านต่อได้ที่
Blog : PerfectWorkingSolution
Facebook : Perfectworkingsolution
Youtube : Perfect  Group
Behance : Perfect Group
IG: Perfectfurniture.mkt
linkedin : Branding Perfect
Pinterest : Brandingperfect

 


- Goto Top -
Lastest Update
 
Other Articles