บริษัท ดอมนิคฮันเตอร อาร์แอล (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท ดอมนิค ฮันเตอร์-อาร์แอล (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย สำหรับผลิตภัณฑ์ "domnick hunter"
บริษัท ดอมนิค ฮันเตอร์ (มหาชน) จำกัด ประเทศอังกฤษ ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1963 เป็น บริษัท ฯ  ชั้นนำในอุตสาหกรรมระบบลมอัดที่มีบริษัทร่วมทุนในระดับนานาชาติครอบคลุมถึง 24 ประเทศทั่วโลก   นอกจากนี้ยังเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์  "Hiross" "Zander" และ "Xebec" อีกด้วย การดำเนินการในช่วงแรกเปิดตัวด้วย Compressed Air  Filters ซึ่งตลอดระยะเวลากว่า 10 ปีที่ผ่าน domnick hunter ได้พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่สามารถช่วยแบ่งเบาปัญหาที่เกิดขึ้นกับลูกค้าได้มากที่สุด และในปี ค.ศ. 1968 บริษัท ดอมนิค ฮันเตอร์ (มหาชน) จำกัด เริ่มเปิดตลาดสู่นานาชาติเป็นครั้งแรกในรูปแบบของ OEM (Original Equipment Manufacturer)  ต่อมาในปี ค.ศ. 1972  domnick hunter ได้ผลิต Oil-X Filter เป็นครั้งแรก ซึ่งเป็น filter สำหรับการดักจับน้ำมันในระบบลมจากการเปิดตัว Oil-X Filter นี้เอง domnick hunter จึงได้ชื่อว่าเป็น
"ผู้ปฏิวัติทางด้านการจัดการระบบลมอัด"
ตลอดจนทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านต่างๆ อย่างมากมาย    รวมถึงการทุ่มเทด้านการผลิตและการพัฒนาในกระบวนการที่เกี่ยวกับ    Filtration , Separation  และ Purification เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ตลอดจน การกำหนดขอบเขตความสามารถของอุปกรณ์เพื่อให้ใช้ได้กับหลายอุตสาหกรรม